Hàn Quốc sẽ giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Thanh niên Hàn Quốc tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ảnh:

Thanh niên Hàn Quốc tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ảnh: Yonhap.

Theo kế hoạch cải cách quân sự 2.0 do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nộp hôm qua, đến năm 2022, thời gian thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội và thuỷ quân lục chiến sẽ giảm từ 21 tháng xuống 18 tháng. Những người thực hiện nghĩa vụ tại hải quân sẽ công tác 20 tháng thay vì 23 tháng, trong khi tại không quân, thời gian giảm từ 24 xuống 22 tháng.

Quân đội cũng có kế hoạch cắt giảm tổng lực lượng từ 618.000 xuống 500.000 đến năm 2022, giảm số tướng từ 436 xuống 360. Kế hoạch cải cách được đưa ra khi Hàn Quốc tìm cách tổ chức tinh gọn quân đội trước tiến bộ của công nghệ và những thay đổi về nhân khẩu do tỷ lệ sinh thấp.