Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 9. Ảnh:TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 9. Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 9 với chủ đề “Vì sự hội nhập và kết nối sâu sắc hơn” hôm nay diễn ra tại Thái Lan, ngay sau hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya -Mekong (ACMECS) lần 8.

Tại CLMV 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ba điểm lớn hợp tác CLMV cần chú trọng, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Thứ nhất, hợp tác CLMV cần tập trung vào các lĩnh vực phù hợp thế mạnh của cơ chế hợp tác và có tính khả thi cao, đặc biệt trong điều kiện nguồn lực hạn chế và cả 4 nước đều tham gia vào nhiều cơ chế hợp tác Mekong.

Một số lĩnh vực cần chú trọng như kết nối hạ tầng mềm, nông nghiệp và du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Thứ hai, Thủ tướng cho rằng cần sáng tạo trong cách thức huy động nguồn lực và xây dựng các dự án chung liên quốc gia, cần lồng ghép nội dung của CLMV vào các cơ chế hợp tác Mekong khác, thúc đẩy tham gia của các đối tác phát triển tại các cuộc họp và thực hiện dự án.

Thứ ba, Thủ tướng cho rằng cần xây dựng chiến lược hợp tác trung, dài hạn làm cơ sở để triển khai các hoạt động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nước tham dự các hội chợ lớn tại Việt Nam, xây dựng chính phủ điện tử, nâng cao năng lực và kỹ năng số, tiếp tục triển khai chương trình học bổng CLMV, mở rộng quy mô học viên cho cả 3 nước Campuchia, Lào, Myanmar tới học tại Trung tâm đào tạo nghề tại tỉnh Kon Tum.

Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung của hội nghị cấp cao CLMV 9 và nhất trí Lào sẽ chủ trì tổ chức hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 10.