Cờ Liên Hợp Quốc trước tòa nhà văn phòng của tổ chức ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cờ Liên Hợp Quốc trước tòa nhà văn phòng của tổ chức ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bắc Kinh dự kiến đóng góp 12% cho ngân sách chung của Liên Hợp Quốc từ năm 2019 đến 2021, tăng 4,08% so với giai đoạn ba năm trước đó, Nikkei Asian Review dẫn báo cáo từ cơ quan này cho biết. Ngược lại, đóng góp của Nhật Bản sẽ giảm từ 9,68% xuống 8,56%.

Điều 17 trong Điều lệ Liên Hợp Quốc quy định mỗi quốc gia thành viên có nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách thường xuyên của tổ chức. Ủy ban Đóng góp được giao nhiệm vụ quyết định số tiền mỗi nước chi cho Liên Hợp Quốc.

Mỗi ba năm một lần, Liên Hợp Quốc tính toán số tiền các quốc gia thành viên phải đóng góp cho tổ chức, dựa trên các chỉ số kinh tế, chẳng hạn như tổng thu nhập quốc dân. Báo cáo chỉ ra rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã vượt mức trung bình thế giới trong giai đoạn 2011 – 2016.

Cũng theo báo cáo, Mỹ sẽ tiếp tục đứng vị trí số một khi đóng góp 22% cho ngân sách chung Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2019 – 2021, bất chấp những nỗ lực từ Washington nhằm cắt giảm chi tiêu của tổ chức.