“Chúng tôi mong đợi tiềm năng tăng cường hợp tác với Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy Quân đội Nhân dân Việt Nam rất chuyên nghiệp, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau trong quá trình hợp tác, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như bảo đảm hệ thống dựa trên luật pháp quốc tế ở Thái Bình Dương”, tướng Brown nói tại đền thờ Hai Bà Trưng.